Φιλοσοφία

Σκοπό της επιχείρησης αποτελεί η παραγωγή ξυδιού από κρασί και αρτύματος λεμονιού. Η επίτευξη του στόχου της εταιρείας δεσμεύεται στις παρακάτω επιχειρηματικές αρχές:

  1. Άψογη τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για να παραχθεί ένα «καθαρό» και ποιοτικό αγαθό
  2. Ύψιστη δυνατή ποιότητα και καινοτομία
  3. Ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών πελατών
  4. Εμπιστοσύνη προς τους πελάτες και τους προμηθευτές μας
  5. Συνεχής εξέταση και ανεύρεση νέων αγορών