Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία υφίσταται στην Βιομηχανική Περιοχή της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, το 1994 υλοποιήθηκε η κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου 2000 τ.μ. ,το οποίο τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται, και ειδικεύεται στην παραγωγή ξυδιού και παραγώγων του όπως διαφόρων τύπου Βαλσάμικου και κρέμας Βαλσάμικου. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, εκτός από την παραγωγή διαφόρων ειδών ξυδιού και αρτύματος λεμονιού, γίνεται και η εμφιάλωσή τους, ενώ στεγάζονται και οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας.