Φιλοσοφία

Σκοπό της επιχείρησης αποτελεί η παραγωγή ξυδιού από κρασί και αρτύμα λεμονιού. Η επίτευξη του στόχου της εταιρείας δεσμεύεται από τις παρακάτω επιχειρηματικές αρχές:

• Άψογη τήρηση διαδικασιών που απαιτούνται για να παραχθεί ένα «καθαρό» και ποιοτικό αγαθό
• Δέσμευση στην ύψιστη δυνατή ποιότητα και καινοτομία
• Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών πελατών μας
• Εμπιστοσύνη προς τους πελάτες και τους προμηθευτές μας
• Συνεχής αναζήτηση και επέκταση σε νέες αγορές