Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία εκτιμώντας και αξιολογώντας τις συνθήκες αγοράς έχει αποκτήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22.000 και το πρότυπο BIO για την παραγωγή Βιολογικών προϊόντων. Βάση αυτού καλύπτονται η ασφάλεια και η υγιεινή της εργασίας, ενώ ελέγχονται καθημερινά ώστε η ανάπτυξη και η παραγωγή των προϊόντων να συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα.

ISO 22000 Certifieddio