Βιολογικό Ξύδι

Παλαιωμένο λευκό ξύδι φτιαγμένο αποκλειστικά από πιστοποιημένες βιολογικές ποικιλίες σταφυλιών. Η ανάγκη μας για βιολογικά και οργανικά προϊόντα καλύπτεται πλέον από το βιολογικό ξύδι MESSINO. Φτιαγμένο από το MESSINO και πιστοποιημένο από τον οργανισμό ΔΗΩ σας παραδίδουμε ένα εξαιρετικό προϊόν.